תמונות

שחקני נצרת עילית. התפללו לשלומו של המנכ&"ל