תמונות

בית לבד 52, שידה שמצאתי בזבל שהוספו לה רגליים צילום: מיכל יניב