תמונות

חדר ילדים אחרי שיפוץ2 - טל עזריה אוגש צילום: נועה ישראלי