תמונות

פיצפקס, מירב אייכלר, פסנתר גובה, צילום ביתי צילום: תומר ושחר צלמים