תמונות

בוכים לפני גיוס צילום: http://neringark.com/