תמונות

פרויקט בעצמי, אברהם דוידוביץ צילום: לין ממרן