תמונות

סהר ותמוז היום. אחד ייפתח, השני לא (יניב גונן)