תמונות

דאבטפול, נו זילנד, הפיורדים היפים, קרדיט אימגבנק טינסטוק צילום: אימגבנק טינסטוק