תמונות

לימור לריאה, ג, חדר הבן לפני השיפוץ צילום: צילום ביתי