תמונות

דלית לילינטל , חדר תינוק צילום: גלית דויטש דביר