תמונות

טוטו תמוז. יצטרך להתמודד עם בלמי ואדוז (שי לוי)