תמונות

"אין גבול"- עשרות פליטים הסתננו דרך הגבול המצרי ו19237