תמונות

טועמה, ידין, שבחון, שהר בונדר ותמוז משחקים עם הממטרות (דרור רוזנפל