תמונות

מנשה משיח. קיבל את המשחק המרכזי (קובי אליהו)