תמונות

רמות נפתלי, ג, סלון (10) צילום: סוזי לוינסון