תמונות

רוצים להגדיל את ההכנסות. גולדהאר ואנגלידיס (צילום: אלן שיבר)