תמונות

ברזים 13, ג, סוללת אמבט מתקדמת. אביזרי הקצה והסוללה עצמה מאובזרים צילום: הנס גרואה-נוטלי