תמונות

חייל נפגש עם קב"ן צילום: יהונתן בן דוד, במחנה