תמונות

למרות הפיגור במחצית הראשונה הם לא הפסיקו לעודד (עודד קרני)