תמונות

אור ברנר. כמו בתמונה, רק תנו לו כדור (אלעד ירקון)