תמונות

אירוע עלית + ארז דה דרזנר צילום: ראובן שניידר