תמונות

קרן גולץ לקטלוג של ונסה ברנס צילום לי גולץ צילום: לי גולץ