תמונות

פרויקט גמר, ענבל כנפו, טרריום צילום: ענבל כנפו