תמונות

אדין דז´קו. המחמיצן העיקרי של סיטי באצטדיון האור (רויטרס)