תמונות

היחידה לאבטחת אישים צילום: בן אברהם, במחנה