תמונות

ורמוט וקינן. ממאמינים שצריכים לנצח (קובי אליהו)