תמונות

דוטרה מורחק מול יובה. אולי היו מצליחים יותר באירופה עם רכש טוב יות