תמונות

בתים לחג, רנה דוקטור מטבח, צילום שי אדם צילום: שי אדם