תמונות

אנטל המליץ, לוי הראה בקיאות. והגיע (אלן שיבר)