תמונות

קופצות בית ביפו, חדר גובה צילום: שי בן אפרים ודני אבשלום