תמונות

שירלי מהיפה והחנון צובעת לאדום צילום: צ'ינו פפראצי