תמונות

אורחים בחתונתה של אסתי גינזבורג - 4 צילום: צ'ינו פפראצי