תמונות

לימור מעוז אביב, שידת כניסה רדיו צילום: הגר דופלט