תמונות

שרה קרפ, רעייתו של אריק קרפ ז"ל בבית המשפט צילום: עזרי עמרם, חדשות 2