תמונות

עימות בין החייל הוותיק לצעיר, גבעתי צילום: דו"צ