תמונות

רוברטו קולאוטי עושה הגנה על מוטי איווניר, דור מיכה מחכה למסירה (הא