תמונות

סמי שלום כנפו, ג, תמונות צילום: סטודיו בזלת