תמונות

דב לנצ'נר, עובד תחזוקה בבתי הזיקוק לנפט בחיפה