תמונות

רוזברג. ישמור על הבכורה גם במירוץ? (gettyimages)