תמונות

טירון גולני זוחל - לשימוש פז"ם בלבד צילום: אורי ברקת