תמונות

הירושלמים עשו טעויות של טירונים (יוסי שקל)