תמונות

טל בן חיים. לחזור מהצפון עם ניצחון (אלעד ירקון)