תמונות

אודליה ברזילי, ג, שינה (2) צילום: שירן כרמל