תמונות

מתנות עד שישים 03, אביזרים בהשראת עולם החי והצומח צילום: יונתן בלום ובועז לביא