תמונות

אירוע אורי הוכמן אוקטובר 2014 - גלי עטרי והראל סקעת צילום: אביב חופי