תמונות

הדום ממגזינים, גלגלו את המגזין לצורת מוט וקשרו בגומייה צילום: אלי מזרחי