תמונות

לימור לריאה, חדר תינוק מדפים גובה צילום: הגר דופלט