תמונות

חיילים בחופשה לשימוש פזם בלבד צילום: עודד קרני