תמונות

סבאלוס בתקופתו בהפועל. &"מזל שנבדקתי בזמן&"