תמונות

צבר גדיש, קרן חסיס, רנין בולוס, איתי זיו, וליאון שניידרובסקי